Kepala Sub Bagian Umum dan TI BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur

Nama                       : Bambang Sularso, S.E.
NIP                          : 196309111985031005 – 240001815
Pangkat                    : Penata Tk. I (III/d)
Jabatan                    : Kepala Subbagian (Eselon IV.A)
Unit Organisasi         : Subbagian Umum dan Teknologi Informasi
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur
Email                       : b.sularso@bpk.go.id